عضویت / ورود rss search question contactus sitemap
background
مدیریت مصرف
section-header
درباره دفتر مدیریت مصرف
تعريف مديريت مصرف
مديريت مصرف مجموعه اي از روش ها و راهكارهاست كه به منظور بهينه سازي مصرف انرژي به كار گرفته مي شود. عبارت مديريت مصرف انرژي در مفهوم عام خود در برگيرنده همه اشكال و انواع انرژي مي باشد. با اين حال به دليل وسعت كاربرد انرژي الكتريكي در زندگي بشر كه ناشي از مزاياي متعدد آن مي باشد، قسمت عمده فرآيندهاي مديريت مصرف، مرتبط با مديريت مصرف انرژي الكتريكي مي باشد. مي توان گفت كه مديريت مصرف شامل برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر آن قسمت از فعاليت هاي مرتبط با برق است كه بر مصرف برق تاثير مي گذارد و سبب ايجاد تغييرات مطلوب در شكل بار، الگوي زماني مصرف و ميزان مصرف انرژي مي گردد.
اهميت مديريت مصرف
در طول دهه گذشته، افزايش پيوسته در هزينه توليد برق، افزايش قيمت سوخت، رشد نامطمئن بار،   محدوديت هاي مرتبط با محيط زيست و تعيين محل نيروگاه و نياز به رشد معقول و كنترل شده برق، تعريف اهداف صنعت برق را دگرگون ساخته است. مديريت مصرف برق در مقابل مديريت توليد برق طي دهه گذشته به صورت يك موضوع اساسي و جدي در آمده است و برنامه ريزي صنعت برق از شكل يك مساله كوتاه مدت براي كاهش پيك بار به صورت يك نگرش بلند مدت در جهت تخصيص منابع با در نظر گيري منافع بسيار براي صنعت برق، مشتركين و كليت جامعه در آمده است.
        
        
        
        
سایر خدمات الزامات قانونی پیوندها اطلاع رسانی
تلفن 061-34490700
فکس 061-34490669
پست الکترونیک info@aepdco.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت توزيع نيروي برق اهواز ميباشد.
Powered by DorsaPortal