جمع آوري تعداد 418 انشعاب غيرمجاز برق در كوي مشعلي شهرستان كارون
مديراموربرق شهرستان كارون: با هدف بهبودكيفيت ولتاژ و تامين برق مطمئن و پايدار و كنترل بار شبكه، تعداد418 فقره انشعاب غيرمجاز برق كوي مشعلي شهرستان كارون جمع آوري شد.
1398/02/30
شبكه برق آسيب ديده از سيل در شهرستان باوي اصلاح شد
مديراموربرق شهرستان باوي گفت: بخشي از شبكه برق شهرستان باوي كه بر اثر سيلاب اخير آسيب ديده بود اصلاح شد
1398/02/23
احداث3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز
مديراموربرق منطقه دو كلانشهر اهواز: به منظور تحقق طرح ملي كاهش تلفات انرژي و تامين برق مطمئن و پايدار، بيش از 3800متر شبكه برق در كوي سادات شهرستان اهواز احداث شد.
1398/02/21
احداث شبكه برق دو مداره خروجي ايستگاه جديد كيانشهراهواز
مديراموربرق منطقه دو اهواز: خط دو مداره ارتباطي خروجي ايستگاه كيانشهر با اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال احداث شد.
1398/02/16
شركت توزيع نيروي برق اهواز