توسعه و احداث2700متر شبكه برق در كوي مشعلي شهرستان كارون
مديراموربرق شهرستان كارون: به منظورتامين برق مطمئن و پايدار، فاز دوم توسعه و احداث شبكه برق كوي مشعلي اين شهرستان با اعتباري بالغ بر چهارميليارد ريال اجرا و به بهره برداري رسيد.
1398/09/13
معاون هماهنگي توزيع توانير: اطلاع رساني دقيق، مستمر و آسان شرط تحقق هرطرح و برنامه اي است.
جلسه شوراي هماهنگي منطقه چهار برق كشور با هدف بررسي ميزان بهره مندي مشتركين از اين طرح، در برق اهواز برگزار شد
1398/09/10
شبكه برق كوي امام خميني شهرشيبان توسعه يافت
مديراموربرق شهرستان باوي: درراستاي خدمات رساني مطلوب به شهروندان شبكه برق كوي امام خميني شهرشيبان از توابع كلانشهر اهواز، با اعتباري بالغ برچهارميليارد ريال توسعه واصلاح شد.
1398/09/09
نمايشگاه عفاف و حجاب بمناسبت هفته بسيج در برق اهواز برپا شد
به مناسبت گراميداشت هفته بسيج، نمايشگاه عفاف و حجاب در ساختمان ستاد مركزي اين شركت برپا شد.
1398/09/06